Quỹ từ thiện hiện có là

55.400.000 VNĐ

Bạn có muốn tham gia ủng hộ quỹ từ thiện

Upload Clip